Podczas załawiania formalności związanych z adaptacją projektów gotowych, musisz nastawić się na dużą ilość dokumentów. Jakiego rodzaju pozwolenia i wpisy będą Ci potrzebne? Czytaj dalej, by się tego dowiedzieć! 

Adaptacja projektów gotowych - jakie dokumenty musisz złożyć? 

Aby adaptacja projektu gotowego była w ogóle możliwa, musisz dostarczyć stosowne dokumenty. Jakie? Oto lista niektóych z nich:

  • opis projetu zagospodarowania terenu, który zawiera również bilans terenu
  • kserokopia nadania uprawień projektowych
  • projekt zagospodarowania terenu; musi zawierać informację o przyłączach instalacyjnych na mapie do celów projektowych (skala 1:500)
  • Opis Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowiam, który zawiera oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego z uwzględneniem norm i przepisów budowlanych
  • kopia z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektury lub Izby Inżynierów
  • dokument zawierający nazwę i adres obiektu, imię i nazwisko architekta adaptującego projekt, numer, specjalność jego uprawnień budowlanych z datą i podpisem 

Czeka Cię adaptacja projektu gotowego? Skorzystaj z pomocy Dom Twój

Jeśli Twój projekt domu wymaga wprowadzenia zmian projektowych, Dom Twój może pomóc Ci w tym przedsięwzięciu i jest w stanie wprowadzić nieograniczoną ilość zmian w projekcie. Dodatkowo, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i zmianę. Ale warto zaznaczyć, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz wydłuża to czas załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (dodatkowy czas potrzebny na fizyczne wykonanie zmian w projekcie oraz obliczenia konstrukcyjne). 

Jesli chcecie wiedzieć więcej, czym Dom Twój się zajmuje, zerknijcie na naszą stronę internetową.