Chcesz postawić dom bez pozwolenia? Dowiedz się o czym warto pamietać, stawiając dom do 70m2

 Dom bez pozwolenia? Co to oznacza?

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym wprowadziła niektóre typy obiektów, które można postawić bez pozwolenia. Oznacza to, że na budowę domu do 70m2 nie potrzebujesz decyzji administracyjnej, która jest niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. 

Oczywiście obiekt taki musi spełniać określone warunki, które precyzuje ustawodawca. Mow tutaj o wolnostojących budynkach mieszkalnych jednodorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach o których mowa w projekcie. W praktyce oznacza to, że nie mogą sięgać na działki sąsiednie. W przeciwnym wypadku musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Jeśli taka sytuacj Cię spotkała, odezwij się do Dom Twój - załatwimy formalności związane z pozwoleniem na budowę za Ciebie.

Warto dodać, że z procedury zgłoszenia wyłączono budynki wielorodzinne, domy w zabudowie bliźniaczej oraz inwestycje wznoszone na bszarach Natura 2000.

Inne obiekty bez pozwolenia.

Prawo budowlane na moment pisania tego tekstu mówi, że nie trzeba ubiegać się o pozwolenie podczas budowy m.in takich budynków jak:

  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty, przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę,
  • przydomowe tarasy naziemne.

Skontaktuj się z Dom Twój.

Daj sobie pomóc. Dom Twój załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane z budową domu. Znamy się nie tylko na przepisach prawa, ale wiemy także ile czasu każdy z powiatów przewiduje na wystawienie stosownego pozwolenia. Dzięki temu możemy działać szybciej, sprawniej i skuteczniej. Napisz do nas jeśli masz jakieś pytania.