Gotowy projekt domu ukończony? Skoro już wiesz jak będzie wyglądał Twój dom marzeń,  pora przejść do kolejnego kroku, jakim jest adaptacja projektu gotowego. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat nieco więcej, to zapraszam do czytania. 

Adaptacja projektu gotowego Wejherowo - po co?

 Nowo powstały projekt domu tworzy się na ogólnie przyjętych zasadach projektowych. Chodzi o to, że każdy projekt, który tworzy architekt, nie odnosi się do rzeczywistych warunków. Nie uwzględnia się położenia działki, jej ukształtowania, gruntu itp. Dlatego tak istotna jest adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego to szansa wprowadzenia zmian projektowych tak, by dostosować gotowy projekt domu do własnych potrzeb i możliwości konkretnej działki. Architekt, który zajmuje się wprowadzaniem poprawek musi mieć na uwadze:

  • przepisy dotyczące umiejscowienia budynku
  • przystosowanie budynku do warunków gruntowych i klimatycznych, zgodnie z przepisami prawa
  • zapisy planu miejscowego
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (uwzględniają najczęsciej geometrię dachu, kąt nachylenia połaci, szerokość elewacji, kolor pokrycia dachu, kolor elewacji).

Jakie zmiany w gotowym projekcie domu można wprowadzić? 

Obręb zmian projektowych różni się w zależności od projektu. Zmiany mogą dotyczyć:

  • funkcji pomieszczeń
  • kątu nachylenia dachu,
  • fundamentów
  • materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych
  • sposobu wykończenia ścian zewnętrznych
  • wielkości i lokalizacji okien i drzwi

Dokonaj adaptacji projektu z Dom Twój

Jeśli Twój projekt fomu wymaga wprowadzenia zmian projektowych, Dom Twój może pomóc Ci w tym przedsięwzięciu i jest w stanie wprowadzić nieograniczoną ilość zmian w projekcie. Dodatkowo, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i zmianę. Ale warto zaznaczyć, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz wydłuża to czas załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (dodatkowy czas potrzebny na fizyczne wykonanie zmian w projekcie oraz obliczenia konstrukcyjne). 

Jesli chcecie wiedzieć więcej, czym Dom Twój się zajmuje, zerknijcie na naszą stronę internetową, a także śledźcie nasz blog.